Parkinsonove bolesti i poremećaje kretanja (January 2019)

Marmosets služe kao učinkovit model za ne-motorne simptome Parkinsonove bolesti, January Н

Marmosets služe kao učinkovit model za ne-motorne simptome Parkinsonove bolesti

Obećavajući pristup translatornom istraživanju matičnih stanica za Parkinsonovu bolest, January Н

Obećavajući pristup translatornom istraživanju matičnih stanica za Parkinsonovu bolest

Poboljšanje stanične nadomjesne terapije za Parkinsonovu bolest, January Н

Poboljšanje stanične nadomjesne terapije za Parkinsonovu bolest

Bakteriofagi: Jesu li oni previdjeli vozača Parkinsonove bolesti?, January Н

Bakteriofagi: Jesu li oni previdjeli vozača Parkinsonove bolesti?

DBS tretman može usporiti napredovanje Parkinsonove tremor u ranim fazama bolesnika, January Н

DBS tretman može usporiti napredovanje Parkinsonove tremor u ranim fazama bolesnika

Polovica onih na Parkinsonovim lijekovima može razviti probleme kontrole impulsa, January Н

Polovica onih na Parkinsonovim lijekovima može razviti probleme kontrole impulsa

Poništavanje disfunkcije mozga neurona u Parkinsonovoj bolesti i demenciji s Lewyjevim tijelima, January Н

Poništavanje disfunkcije mozga neurona u Parkinsonovoj bolesti i demenciji s Lewyjevim tijelima

Nova nosiva tehnologija iz Zapada može imati velike prednosti za osobe s Parkinsonovim tegobama, January Н

Nova nosiva tehnologija iz Zapada može imati velike prednosti za osobe s Parkinsonovim tegobama

Veza između IBD-a i Parkinsonove bolesti mogla bi omogućiti liječnicima da usporavaju stanje, January Н

Veza između IBD-a i Parkinsonove bolesti mogla bi omogućiti liječnicima da usporavaju stanje

Istraživači smatraju da akumulacija lipida u mozgu može biti rani znak Parkinsonove bolesti, January Н

Istraživači smatraju da akumulacija lipida u mozgu može biti rani znak Parkinsonove bolesti

Razina kofeina u krvi može pomoći u dijagnosticiranju osoba s Parkinsonovom bolesti, January Н

Razina kofeina u krvi može pomoći u dijagnosticiranju osoba s Parkinsonovom bolesti

Žene s Parkinsonovom bolesti imaju manje izgleda da muškarci imaju skrbnike, January Н

Žene s Parkinsonovom bolesti imaju manje izgleda da muškarci imaju skrbnike

Kognitivni status ne utječe na kortikalni A-beta, tau u Parkinsonovu, January Н

Kognitivni status ne utječe na kortikalni A-beta, tau u Parkinsonovu

Robotski uređaj poboljšava ravnotežu i hod u bolesnika s Parkinsonovim bolestima, January Н

Robotski uređaj poboljšava ravnotežu i hod u bolesnika s Parkinsonovim bolestima

Istraživači razotkrivaju zašto vježbanje usporava napredovanje Parkinsonove bolesti, January Н

Istraživači razotkrivaju zašto vježbanje usporava napredovanje Parkinsonove bolesti

Dugotrajni antidepresiv mogao bi usporiti Parkinsonovu bolest, January Н

Dugotrajni antidepresiv mogao bi usporiti Parkinsonovu bolest

Za neke, testiranje mirisa može signalizirati Parkinsonovu bolest do 10 godina prije dijagnoze, January Н

Za neke, testiranje mirisa može signalizirati Parkinsonovu bolest do 10 godina prije dijagnoze

Ta šalica kave ne smije osloboditi Parkinsonove simptome, January Н

Ta šalica kave ne smije osloboditi Parkinsonove simptome

Diabetes droga pokazuje potencijal kao terapiju koja modificira bolest za Parkinsonovu bolest, January Н

Diabetes droga pokazuje potencijal kao terapiju koja modificira bolest za Parkinsonovu bolest

Može li Parkinsonova bolest početi u crijevima?, January Н

Može li Parkinsonova bolest početi u crijevima?