kirurgija (January 2019)

Uz novu upornu opijatsku upotrebu, većina ranih skripti od kirurga, January Н

Uz novu upornu opijatsku upotrebu, većina ranih skripti od kirurga

Gubitak sluha uobičajen kod pacijenata koji boluju od zatajenja srca, January Н

Gubitak sluha uobičajen kod pacijenata koji boluju od zatajenja srca

Video igra poboljšava prepoznavanje liječnika i trijaža teških bolesnika s traumama, January Н

Video igra poboljšava prepoznavanje liječnika i trijaža teških bolesnika s traumama

Volumen ascites pozitivno povezan s pupoljkom kila, January Н

Volumen ascites pozitivno povezan s pupoljkom kila

Anestezija, operacija povezana s padom pamćenja i razmišljanja, January Н

Anestezija, operacija povezana s padom pamćenja i razmišljanja

Većina online recenzija kirurga kralježnice ovise o kirurgu, January Н

Većina online recenzija kirurga kralježnice ovise o kirurgu

Opioidna ovisnost češća prije operacije kralježnice, January Н

Opioidna ovisnost češća prije operacije kralježnice

Donja post-op smrtnost s hip fx operacijom na dan prijema, January Н

Donja post-op smrtnost s hip fx operacijom na dan prijema

Istraživači prepoznaju mogući cilj liječenja boli tijekom operacije, January Н

Istraživači prepoznaju mogući cilj liječenja boli tijekom operacije

Preventivna analgezija može smanjiti post-op bol u anorektalnoj operaciji, January Н

Preventivna analgezija može smanjiti post-op bol u anorektalnoj operaciji

Trening svijesti prihvatljiv među kirurškim pripravnicima, January Н

Trening svijesti prihvatljiv među kirurškim pripravnicima

Kirurška transparentnost cijena vezana za bolji volumen, prihod, January Н

Kirurška transparentnost cijena vezana za bolji volumen, prihod

Pacijenti se odlučuju za 3-D simulaciju za povećanje grudi - ali to ne poboljšava ishode, January Н

Pacijenti se odlučuju za 3-D simulaciju za povećanje grudi - ali to ne poboljšava ishode

Uzorci krvi koji se koriste za ispitivanje adaptivnih mehanizama popravka transplantiranih bubrega, January Н

Uzorci krvi koji se koriste za ispitivanje adaptivnih mehanizama popravka transplantiranih bubrega

Implantati napravljeni računalnim dizajnom pružaju dobre rezultate u bolesnika s rijetkom deformacijom mišića u prsima, January Н

Implantati napravljeni računalnim dizajnom pružaju dobre rezultate u bolesnika s rijetkom deformacijom mišića u prsima

Multisensorne intervencije smanjuju bol u ispitivanjima predškolskih dojenčadi, January Н

Multisensorne intervencije smanjuju bol u ispitivanjima predškolskih dojenčadi

Medicaid ekspanzija povećava pristup rehabilitaciji kod mladih odraslih osoba s ozljedom, January Н

Medicaid ekspanzija povećava pristup rehabilitaciji kod mladih odraslih osoba s ozljedom

Algoritam predviđa opasni nizak krvni tlak tijekom operacije, January Н

Algoritam predviđa opasni nizak krvni tlak tijekom operacije

Dorsalna redukcija doprinosi društvenoj percepciji rinoplastike, January Н

Dorsalna redukcija doprinosi društvenoj percepciji rinoplastike

Studija koja ima implikacije za opioidnu krizu pronalazi opioidne tvari povećavaju rizik od prijeloma, January Н

Studija koja ima implikacije za opioidnu krizu pronalazi opioidne tvari povećavaju rizik od prijeloma